Vapaaehtoistehtävät


Muisti-KaVeRi on koulutettu vapaaehtoinen(seuraava koulutus 23.1.2019 klo 17-19.30), joka tarjoaa muistisairaille ihmisille tukea omannäköisen elämän jatkumiseen ja arvokkaan elämän kokemiseen. Se, jos mikä, tuottaa mielihyvää ja tarjoaa elämyksiä, millä taas on vaikutusta muistisairaan ihmisen hyvän elämän ja kuntoutumisen kokemiseen. Muisti-KaVeRi Lue lisää…


Etsimme vapaaehtoisia ikäihmisten ystävätoimintaan. Hyvinkään kaupunki tukee kunkin palvelutalon omaa vapaaehtoistyön koordinointia ja kehittämistä sekä auttaa palvelutaloja uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa. Vapaaehtoisten vastaanottaminen, työtehtävien määrittely ja vapaaehtoistyön toteutumisen ajankohta on kunkin vapaaehtoisen ja palvelutalon määriteltävä yhdessä vapaehtoistyön sopimusta tehdessä.


MLL:n lapsiperheitä tukeva perhekummitoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on lisätä perheen hyvinvointia ja vahvistaa koko perheen elämänhallintaa tukemalla ensisijaisesti perheen vanhempia. Perhekummin tehtävänä on ennen kaikkea tukea perheen vanhempien vanhemmuutta, mutta on tärkeää, että jokainen perheen Lue lisää…


Opitaan yhdessä -toiminnalla tuetaan jyväskyläläisiä maahan muuttaneita nuoria ja aikuisia heidän opinnoissaan. Ryhmä on avoin ryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee joka kerta. Ryhmään tulevat suorittavat mm. suomen kielen opintoja, aikuisten perusopetuksen oppimäärää ja eri alojen ammatillisia opintoja. Osa osallistujista haluaa harjoittaa Lue lisää…


Etsimme vapaaehtoistemme joukkoon uusia persoonia! Onko sinulla aikaa, jota haluaisit käyttää ikäihmisten hyväksi tai kuuluuko opintoihisi vapaaehtoistoiminta? Meillä voit toimia vapaaehtoisena monipuolisissa tehtävissä. Ikäihmisten Iloa Arkeen-pysäkeillä Tuirassa (Mäntykoti ja Tuiran asukastupa), Kaukovainiolla ja Talvikankaalla (Korvensuoran asukastupa) voit toimia projektityöntekijän järjestelyavustajana Lue lisää…


Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa), jossa on mukana 52 eri järjestöä. Etsintätehtäviin koulutetut vapaaehtoiset osallistuvat vuosittain satoihin kadonneiden henkilöiden etsintöihin poliisin tukena. Riittävän hyvä kunto ja maastotaidot ovat perustana etsijän toiminnalle, mutta oleellista on halu auttaa. Etsintätehtävässä tarvitaan vapaaehtoisia Lue lisää…


Ruoka-avun elintarvikkeet ovat tarkoitettu vähävaraisille henkilöille Suomessa. Jakamisessa noudatetaan tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita. Punainen Ristin on yksi 34:sta kumppanijärjestöstä, jotka huolehtivat ruoka-avun käytännön jakamisesta eri puolilla Suomea. Ruoka-avun jakamisen yhteydessä Punaisen Ristin osastot esittelevät toimintaansa sekä tarjoavat usein myös muita Lue lisää…


Terveyspisteiden toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset terveydenhuollon ammattilaiset. Toiminta sopii hyvin esimerkiksi jo eläkkeelle jääneille sairaanhoitajille, lääkäreille tai terveydenhoitajille, jotka haluavat ylläpitää arvokasta ammattitaitoaan ja samalla auttaa muita. Terveyspisteistä saa maksutonta neuvontaa terveysasioissa, verenpaineen mittausta sekä henkistä tukea.


  Tule Ruokaa & Kohtaamisia –hankkeen vapaaehtoiseksi! Ruokaa ja kohtaamisia -hankkeen vapaaehtoisena toimit niiden Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvien ihmisten tukena ja ”kanssakulkijana”, jotka kokevat tarvitsevansa ruoka-avun lisäksi muutakin tukea arjessa selviytymiseen. Voit toimia kerhon ohjaajana, tapahtumien järjestäjänä tai ystävänä ruoka-avun saajille Toimintaa on 1-2 Lue lisää…


Yhteensä: 247