Tukihenkilö, Irti Huumeista ry

Suoritus ajankohta: 26.5.2021 / Haku päättyy: 31.12.2021 / tukihenkilötoiminta, vertaistukitoiminta (vertaistoiminta) / Irti Huumeista ry

Irti Huumeista ry:n tukihenkilöt toimivat toipuvien, käyttävien ja huumeita käyttävien läheisten tukena silloin, kun tuettavan omat voimavarat eivät riitä. Tukihenkilö antaa aikaansa toiselle rinnallakulkijana.

Tukihenkilötoiminta on aina suunnitelmallista, luottamuksellista ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Se perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen. Toiminta on vaitiolovelvollista. Tukihenkilötyöskentely perustuu yhteiseen sopimukseen.

Etsimme tukihenkilöiksi nyt erityisesti toipumistaustaisia henkilöitä pääkaupunkiseudulle!

Koulutuksia järjestetään joustavasti Teams-etäyhteydellä. Irti Huumeista ry:n vapaaehtoistoiminta tarjoaa vapaaehtoisille yhteisön, johon kuulua, sekä vapaaehtoisille kuuluu työnohjaukselliset keskustelut ja yhteinen toiminta.

Ota yhteyttä huumetyön koordinaattoriin eetu.pakkanen@irtihuumeista.fi sopiaksesi puhelinhaastatteluaikaa!

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Helsinki, Espoo, Vantaa

Yhteystiedot

Eetu Pakkanen
eetu.pakkanen@irtihuumeista.fi
0504767805
Irti Huumeista ry

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Sovittavissa

Asiasanat

tukihenkilö, tukihenkilönä kahdenkeskisessä tukisuhteessa, tukihenkilötoiminta, vertaistuki, päihdetyö

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Tukihenkilötoiminnan koulutus alkaa kaikki tarvittavat valmiudet tukihenkilönä toimimiseen.

Tällä hetkellä etsimme erityisesti toipumistaustaisia henkilöitä tukihenkilöiksi, mutta kaikki tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneet haastatellaan.

Tehtävään perehdytys

  • Haastattelu
  • Koulutus/koulutukset

Mitä vapaaehtoinen saa

  • Todistus
  • Uudet taidot
  • Uudet tuttavat
  • Verkostoituminen
  • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Vapaaehtoisille tarjotaan työnohjauksellisia keskusteluita yksilöllisesti ja ryhmämuotoisesti. Yhdistys tarjoaa vapaaehtoisilleen myös virkistystoimintaa ja täydennyskoulutusta.