Aikaa positiiviselle pedagogiikalle ja hyvän näkemiselle! Tule vapaaehtoiseksi leiriohjaajaksi Näe Hyvä Mussa -hankkeen viikonloppuleiritoimintaan! Kevät 2022 OULU

Suoritus ajankohta: 28.10.2021 - 18.03.2022 / Haku päättyy: 18.3.2022 / ryhmän, kerhon tai leirin avustaminen, ryhmän, kerhon tai leirin ohjaus / Parasta Lapsille ry

Tule mukaan kehittämään positiivisen pedagogiikan ja hyvän näkemisen taitojasi lasten Näe Hyvä Mussa -viikonloppuleireille Ouluun!

 

Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Tavoitteemme on vahvistaa lapsiperheiden arjen hyvinvointia leiritoiminnan avulla. Erityishuomion kohteenamme ovat pienituloiset ja maahanmuuttajataustaiset lapset ja perheet.

Etsimme innostuneita, toimeliaita, luotettavia ja turvallisia aikuisia ohjaajiksi Parasta Lapsille ry:n lasten Näe hyvä mussa -viikonloppuleireille. Näe hyvä mussa -hanke tarjoaa leiritoimintaa kriisiytymisuhassa olevien perheiden 9-13 -vuotiaille lapsille. Toiminta pohjautuu positiiviseen pedagogiikkaan ja hyvän näkemisen kulttuuriin! Näe Hyvä Mussa -toimintaan lapset ohjautuvat esim. sosiaalityöntekijän, opettajan, perhetyöntekijän, koulukuraattorin tai jonkin muun ohjaavan tahon suosituksesta.

Tärkeää on olla aidosti kiinnostunut lasten ja perheiden hyvinvoinnista sekä heidän kanssaan työskentelystä. Leiriohjaajaksi sopii läsnäoleva, kuunteleva ja turvallinen aikuinen, mikä tarkoittaa myös rajojen asettamista lapsille. Tärkeää on huomioida kaikki lapset tasavertaisesti. Myös omatoimisuudesta ja heittäytymiskyvystä on toiminnassa hyötyä!

Ohjaajana Näe hyvä mussa -leirillä vastaat leiriohjelman suunnittelusta ja ohjaamisesta yhdessä ohjaajatiimin, leirijohtajan ja leiripedagogin kanssa. Leirien ohjelma perustuu leiriläisten toiveisiin ja tarpeisiin, mutta myös ohjaajatiimin taitoihin ja tietoihin. Toiminta pohjautuu positiiviseen pedagogiikkaan, jonka avulla pyritään luomaan turvallinen ja kannustava ilmapiiri lapsille, sekä vahvistamaan lasten vuorovaikutustaitoja ja itsetuntoa. Toiminta on tavoitteellista ja ohjelma suunnitellaan siten, että se edistää ryhmäytymistä sekä uusien kaverisuhteiden syntymistä. Tärkeää toiminnassa on hyvän näkeminen ja sen sanoittaminen lapsille yksilöinä sekä ryhmänä.

Leirillä liikutaan, pelataan, askarrellaan, leikitään ja saunotaan. Mahdollista on myös esimerkiksi järjestää luontoretkiä ja paistaa makkaraa nuotiolla! Ohjelmaan on hyvä sisällyttää sopivassa suhteessa toimintaa sekä yhteisiä rauhoittumisen hetkiä. Tarkkaan suunniteltu leiriohjelma ja säännölliset ruoka-ajat luovat rutiinit, jotka tuo lapsille turvallisuutta.

Leirillä et ole yksin, vaan osa ohjaajatiimiä, jonka tukena on toiminnassa leirijohtaja ja leiripedagogi.

Tarjoamme ohjaajillemme mahdollisuuksia koulutuksiin, täyshoidon leireillä sekä korvaamme leireistä ja koulutuksista aiheutuneet matkakustannukset. Opiskelijana voit suorittaa toiminnassamme opintoihisi soveltuvan opintokokonaisuuden, kurssin, työssäoppimisjakson tai projektiopintoja. Kaikki ohjaajaksi hakevat henkilöt haastatellaan puhelimitse ja jokaisen tulee osallistua Parasta Lapsille ry:n leiriohjaajien peruskoulutukseen, sekä Näe Hyvä Mussa -toiminnan perehdytykseen.

 

Leiriohjaajan peruskoulutukset järjestetään teams-yhteydellä la 11.12.2021 klo 9-15 ja la 15.1.2022 klo 9-15. Näe Hyvä Mussa -toiminnan perehdytysviikonloppu järjestetään la-su 7.-9.1.2022.

 

Näe Hyvä Mussa -toiminnassa pääset kehittämään monipuolisia taitoja:

-lapsihavainnoinnin menetelmiä

-positiivisen pedagogiikan menetelmiä

-ryhmänohjaustaitoja

-tiimityöskentelytaitoja

-organoisointi ja järjestelytaitoja

-luovuutta, kekseliäisyyttä ja järjestelytaitoja vaihtuvissa tilanteissa

-lasten ohjaamisen liittyviä taitoja muuttuvissa arjen tilanteissa ja toiminnallisissa tuokioissa

-vuorovaikutustaitoja, erilaisten ja eri-ikäisten lasten ja aikuisten kohtaamiseen liittyviä taitoja

-tilannetajua, ja kokonaisuuksien näkemiseen / hallintaan liittyviä taitoja

-lasten osallisuutta, nähdyksi ja kuulluksi tulemista edistäviä taitoja

 

Oulun Näe Hyvä Mussa viikonloppuryhmä kevät 2022:

18.-20.2, 18.-20.3, 22.-24.4, 6.-8.5, 27.-29.5

 

Ota yhteyttä:

pipsa.niskakoski@parastalapsille.fi TAI 050 355 2540

 

TAI täytä lomakkeemme

https://link.webropolsurveys.com/S/4679469F910ADC22

 

Ilmianna itsesi mukaan toimintaan!

Toivottavasti kuulemme juuri sinusta!

 

Parasta Lapsille ry

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Koivuhaan leirikeskus

Koivuhaantie 14, Halosenniemi, Suomi

Osoitteet

 • Parasta Lapsille ry

  Kansankatu 53, Oulu, Suomi

 • Koivuhaan leirikeskus

  Koivuhaantie 14, Halosenniemi, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Kaupunginosa / Kylä
Haukipudas

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Viikonloppuisin

Suorittamispaikan esteettömyys

 • Pysäköintimahdollisuus
 • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä

Asiasanat

Näe Hyvä Mussa -hanke, Näe hyvä mussa, Lasten leirit, leiri, Huomioiva yhdessäolo, leikki, askartelu, pelit, ulkoilu ja pihapelit, positiivinen pedagogiikka, hyvän huomaaminen, lapsihavainnointi, intsetunnon tukeminen, Lapsikohtaiset tavoitteet, Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, Parasta Lapsille ry, Leirikeskus Koivuhaka, paistetaan makkaraa, paistetaan lettuja, uidaan ja saunotaan, kivaayhdessä, turvalliset aikuiset, avoimet vapaaehtoistehtävät, Vapaaehtoistyö Oulu, opinnot ja opiskelu, opiskelija, opiskelijaharjoittelu, työharjoittelu, opintopisteitä

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

lapset (7-12 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Aitoa kiinnostusta ja innostusta toimia lasten parissa leiritoiminnassa. Näe Hyvä Mussa -toiminta on kohdennettu kriisiytymisuhan alla oleville perheille, joten vapaaehtoiselta kaivataan herkkyyttä kohdata ja tuke lapsia juuri heidän omista lähtökohdistaan käsin. Leirille asetetaan lapsikohtaiset tavoitteet, joihin pyritään. Ohjaaja on turvallinen ja luotettava aikuinen, joka sitoutuu toimimaan lasten parhaaksi Parasta Lapsille järjestön arvojen-, ja Näe Hyvä Mussa -toiminnan toimintamallien mukaisesti. Ohjaaja on lämmin, kuunteleva aikuinen. Kokemuksesta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta, sosiaali ja terveysalan koulutus- ja työkokemuksesta on hyötyä toiminnassa, mutta se ei ole ehdoton edellytys. Tiimityöskentelytaidot, tavoitteellisen toiminnan toteuttamiseen sitoutuminen, aktiivisuus ja huumorintaju ovat loistavia ohjaajan työvälineitä

Tehtävään perehdytys

 • Haastattelu
 • Koulutus/koulutukset

Mitä vapaaehtoinen saa

 • Todistus
 • Uudet taidot
 • Uudet tuttavat
 • Verkostoituminen
 • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Näe Hyvä Mussa -toiminnnan koordinaattori, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ovat järjestössä vapaaehtoisten tukena, Leiritoiminnassa vapaaehtoisen lähimpänä tukena ja ohjaajana on leirijohtaja. Leiritiimiin kuuluu myös leiripedagogi. Vapaaehtoiset saavat järjestön peruskoulutuksen, Näe Hyvä Mussa -toiminnan perehdytyksen ja mahdollisuuden lisäkoulutuksiin. Toimintaa suunnitellaan tiimissä ja vapaaehtoistapaamisissa. Leirikauden jälkeen järjestetään yhteinen kiitostapaaminen vapaaehtoisille.


Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.