Anna aikaasi hyvän näkemiselle! Tule vapaaehtoiseksi leiriohjaajaksi Näe Hyvä Mussa viikonloppuleiritoimintaan! Syksy 2022 uusimaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa

Suoritus ajankohta: 29.7.2022 - 18.12.2022 / Haku päättyy: 30.11.2022 / ryhmän, kerhon tai leirin avustaminen, ryhmän, kerhon tai leirin ohjaus / Parasta Lapsille ry

Tule vapaaehtoiseksi ohjaajaksi Näe hyvä mussa-viikonloppuleireille syksy 2022! 

“Ne sano mulle, että mä olen ihana!“ 

Tervetuloa mukaan Näe hyvä mussa-leiriohjaajaksi lasten leireille syksyllä 2022! 

Ketä etsimme? Etsimme toimeen tarttuvia, luotettavia ja turvallisia aikuisia ohjaajiksi Parasta Lapsille ry:n Näe hyvä mussa- lastenleireille.  

Millaiseen toimintaan? Näe hyvä mussa- toiminta pohjautuu positiiviseen pedagogiikkaan ja hyvän näkemisen kulttuuriin! Aina omat voimavarat eivät riitä, ja silloin pienikin apu on tarpeen! Ohjaajana lasten leirillä vastaat leiriohjelman suunnittelusta ja ohjaamisesta yhdessä ohjaajatiimin ja leirijohtajan kanssa. Lasten leirien ohjelma perustuu leiriläisten toiveisiin ja tarpeisiin, mutta myös ohjaajatiimin taitoihin ja tietoihin. Leirillä yleensä liikutaan, pelataan, askarrellaan, leikitään ja ulkoillaan. Mahdollista on myös esimerkiksi järjestää luontoretkiä ja paistaa makkaraa nuotiolla! Jatkuvasti ei tarvitse olla ohjelmaa, vaan välillä voidaan myös kokoontua yhteen rentoutumaan ja lukemaan satuja tai antaa tilaa vapaalle leikille. Mitä sinä haluaisit ohjata lapsille?

Mitä siellä tehdään? Leireillä ohjaaja toimii  eri-ikäisten lasten kanssa, ohjaten tavoitteellista ohjelmaa yhdessä ohjaajatiimin, leiripedagogin ja leirijohtajan kanssa. Parasta Lapsille -ohjaaja on innostunut ja kiinnostunut leiritoiminnasta sekä yksilön ja lapsiryhmän ohjaamisesta. Leirillä touhutaan yhdessä monenlaista: pelataan, leikitään, ulkoillaan, askarrellaan ja tietenkin syödään 5 kertaa päivässä.

Kuka järjestää? Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Tavoitteemme on vahvistaa lapsiperheiden arjen hyvinvointia lasten-, nuorten ja perheiden loma- ja viikonloppuleirejä järjestämällä. Leiriläiset valitaan toimintaan taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. 

Ennen leiriä ohjaaja osallistuu leirin suunnitteluun ja Parasta Lapsille ry:n ohjaajien peruskoulutukseen (6 h). Leiriohjelma suunnitellaan tiimin kanssa. Lisäksi Näe hyvä mussa -toimintaan tulevat ohjaajat perehdytetään toiminnan toteuttamisen periaatteisiin. Leirin ohjelma perustuu pedagogiseen suunnitteluun, leiriläisten toiveisiin ja tarpeisiin sekä ohjaajatiimin taitoihin ja tietoihin. Leirillä liikutaan, pelataan, askarrellaan ja leikitään. Leirillä voi järjestää esimerkiksi luontoretken, paistaa makkaraa ja kalastaa. Välillä kokoonnutaan yhteen rentoutumaan ja lukemaan satuja tai annetaan tilaa vapaalle leikille. 

Ohjaaja on lämmin, kuunteleva ja turvallinen aikuinen, joka osaa asettaa rajat lapsille ja aikuisille. Leirillä osallistujat huomioidaan tasavertaisesti. Omatoimisuudesta ja heittäytymiskyvystä on toiminnassa hyötyä. Jokaisella leirillä on palkattu leirijohtaja ja leiripedagogi, jotka ovat leirillä vapaaehtoisten tukena. Vapaaehtoiseksi haluavan ammatilla ei ole vapaaehtoistyössämme merkitystä. Kaikilla ihmisillä on elämässään hankittuja tietoja ja taitoja, joita voi hyödyntää toiminnassamme.  Opiskelijan on mahdollisuus suorittaa monipuolinen harjoittelu Näe Hyvä Mussa -toiminnassa.

Vapaaehtoiseksi voit hakea aidosti lasten ja perheiden hyvinvoinnista sekä heidän kanssaan toimimisesta kiinnostunut aikuinen henkilö, jonka oma elämäntilanne mahdollistaa yöleiritoimintaan osallistumisen ja yhdessä sovittuihin leireihin sitoutumisen.  

Vapaaehtoinen voi osallistua ilmaisiin Parasta Lapsille -järjestön koulutuksiin, saa täysihoidon leireillä sekä halutessaan todistuksen toimintaan osallistumisesta. Korvaamme leireistä ja koulutuksista aiheutuneet mahdolliset matkakustannukset. Ohjauskielenä leireillämme on suomi. Vapaaehtoinen ei voi tuoda leirille omia lapsiaan. 

Ohjaaja esittää rikosrekisteriotteen lasten kanssa toimimisesta ennen leirille/leireille osallistumista. 

Vapaaehtoinen osallistuu yhden leirikokonaisuuden kaikkiin viikonloppuihin, viisi viikonloppua elo-joulukuussa.  

Kiinnostuitko? Jes, lisätietoja löytyy nettisivuiltamme! 

 

https://www.par

astalapsille.fi/tule-vapaaehtoiseksi  

https://xn--nehyvmeiss-q5aef.fi/

Ota yhteyttä:

info@parastalapsille.fi

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi tästä, ja otamme sinuun yhteyttä:  

https://link.webropolsurveys.com/S/4679469F910ADC22 

Toivottavasti kuulemme juuri sinusta!

 

 

 

Parasta Lapsille ry Helsingin toimisto

Vilppulantie 2, Helsinki, Suomi

Osoitteet

 • Parasta Lapsille ry Helsingin toimisto

  Vilppulantie 2, Helsinki, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa

Kunta
Helsinki, Espoo, Riihimäki, Vantaa, Tampere, Akaa, Orivesi, Hämeenlinna

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Viikonloppuisin

Suorittamispaikan esteettömyys

 • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä

Asiasanat

Näe Hyvä Mussa -hanke, Näe hyvä mussa, Lasten leirit, leiri, Huomioiva yhdessäolo, leikki, askartelu, pelit, ulkoilu ja pihapelit, positiivinen pedagogiikka, hyvän huomaaminen, lapsihavainnointi, intsetunnon tukeminen, Lapsikohtaiset tavoitteet, Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, Parasta Lapsille ry, paistetaan makkaraa, paistetaan lettuja, uidaan ja saunotaan, kivaayhdessä, turvalliset aikuiset, avoimet vapaaehtoistehtävät, opinnot ja opiskelu, opiskelija, opiskelijaharjoittelu, työharjoittelu, opintopisteitä, helsinki, Tampere

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

lapset (7-12 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Aitoa kiinnostusta ja innostusta toimia lasten parissa leiritoiminnassa. Näe Hyvä Mussa -toiminta on kohdennettu kriisiytymisuhan alla oleville perheille, joten vapaaehtoiselta kaivataan herkkyyttä kohdata ja tuke lapsia juuri heidän omista lähtökohdistaan käsin. Leirille asetetaan lapsikohtaiset tavoitteet, joihin pyritään. Ohjaaja on turvallinen ja luotettava aikuinen, joka sitoutuu toimimaan lasten parhaaksi Parasta Lapsille järjestön arvojen-, ja Näe Hyvä Mussa -toiminnan toimintamallien mukaisesti. Ohjaaja on lämmin, kuunteleva aikuinen. Kokemuksesta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta, sosiaali ja terveysalan koulutus- ja työkokemuksesta on hyötyä toiminnassa, mutta se ei ole ehdoton edellytys. Tiimityöskentelytaidot, tavoitteellisen toiminnan toteuttamiseen sitoutuminen, aktiivisuus ja huumorintaju ovat loistavia ohjaajan työvälineitä

Tehtävään perehdytys

 • Haastattelu
 • Koulutus/koulutukset

Mitä vapaaehtoinen saa

 • Todistus
 • Uudet taidot
 • Uudet tuttavat
 • Verkostoituminen
 • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Näe Hyvä Mussa -toiminnnan koordinaattori, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ovat järjestössä vapaaehtoisten tukena, Leiritoiminnassa vapaaehtoisen lähimpänä tukena ja ohjaajana on leirijohtaja. Leiritiimiin kuuluu myös leiripedagogi. Vapaaehtoiset saavat järjestön peruskoulutuksen, Näe Hyvä Mussa -toiminnan perehdytyksen ja mahdollisuuden lisäkoulutuksiin. Toimintaa suunnitellaan tiimissä ja vapaaehtoistapaamisissa. .