Varainhankinnan suunnittelija

Suoritus ajankohta: 9.2.2022 - 31.12.2022 / Haku päättyy: 31.12.2022 / varainhankinta / Feministinen puolue

Varainhankinnan suunnittelijan tärkein tehtävä on huolehtia, että puolueen varainkeruu toimii. Feministisen puolueen varainhankinta tapahtuu monissa kanavissa: verkkokaupassa, jäsenmaksuina, lahjoituksina, some- ja tapahtumakeräyksillä. Tärkeintä on kyky koordinoida näissä kanavissa tapahtuvaa varainhankintaa ja olla vuorovaikutuksessa kanavista vastaavien kanssa. Olennaista on myös tunnistaa yksityiskohtia sekä ne kriittiset tekijät, joista varainhankinnan onnistuminen riippuu.

Tehtävä on pääosin omatoimista. Tehtävä vie alussa enemmän aikaa toimintaan tutustumisen ja perehtymisen takia. Aikaa kuluu tehtävän parissa noin 5 tuntia viikossa ja odotetaan viikoittaista yhteydenpitoa. Tehtävään sitoutumista toivotaan noin puoleksi vuodeksi, jonka jälkeen on mahdollista jatkaa eduskuntavaalien 2023 varainhankinnan parissa.

Perehdytys tehtävään tapahtuu nykyisten vapaaehtoisten toimesta, jotka ovat vastuussa varainhankinnan osatehtävistä. Toimijoilla on vahva ymmärrys ja osaaminen puolueen varainhankinnan yksityiskohdista, jotka varainhankkijan tehtävä on koota yhdeksi kokonaisuudeksi. Perehdytykset pidetään vallitsevan koronatilanteen takia etänä. Puolueen toiminta on valtakunnallista, joten kommunikointi tapahtuu pääasiallisesti etäyhteyksillä. Tapaamisia järjestään Helsingin seudulla, jos mahdollista.

Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittää tulevaisuudessa tärkeitä ominaisuuksia, kuten vuorovaikutustaitoja ja prosessin hallintakykyä. Tarjoamme näköalapaikan feministisen toiminnan ja vaikuttamisen ytimessä, jossa pääsee työskentelemään omien arvojensa mukaisessa työyhteisössä.

Varainhankkijana mahdollistat puolueen toiminnan ja vahvistat sen mahdollisuuksia olla näkyvä vaikuttaja poliittisella kentällä.

Hae tehtävään lähettämällä vapaamuotoinen hakemus otsikolla “hakemus avoimeen tehtävään” ja esittely itsestäsi osoitteeseen tiimi@feministinenpuolue.fi.

Huom. Puolue ei saa valtion puoluetukea ja toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen.

 

Feministinen puolue noudattaa kaikessa toiminnassaan turvallisemman tilan sääntöjä. Hakijoiksi toivotaan eritaustaisia henkilöitä ja arvostamme moninaisuutta työyhteisössämme.

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Tehtävä suoritetaan verkossa
Kyllä

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

kaikenikäiset

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

kaikenikäiset