Venäjänkieliselle kielikaveriksi

Suoritus ajankohta: 1.2.2022 / Haku päättyy: 31.12.2022 / vertaistukitoiminta (vertaistoiminta), ystävätoiminta (ei edellytä vertaisuutta) / Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry

Kielikaveruus on kahdenkeskistä sosiaalista vuorovaikutusta, jossa painopiste on mahdollisuudessa harjoittaa arjessa kieltä, jota haluaa oppia. Kielikaverin kanssa voitte keskustella suomeksi, venäjäksi tai näitä kieliä vaihdellen. Venäjän tilalla voi käyttää myös jotain muuta yhteistä kieltä. Venäjänkielisen kielikaverin kiinnostuksena on kuitenkin yleensä myös nimenomaan mahdollisuus käyttää suomea epämuodollisessa keskustelussa. Suomenpuhujan ei tarvitse välttämättä pyrkiä oppimaan uutta kieltä. Hän voi halutessaan olla mukana vain uusien kontaktien, kokemusten ja maahanmuuttaneen kielitaidon tukemisen vuoksi. Toimintaa kehitetään ja toteutetaan Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön, sen toimintakeskus Graniitin, sekä Suomi-Venäjä-seuran yhteistyönä.

Kielikaverit sopivat yhdessä, milloin ja missä tapaavat ja esimerkiksi, kuinka pitkään keskustellaan kummallakin kielellä. Tapaamiset voivat rakentua myös yhteisen tekemisen ympärille. Tapaamisia voi tarvittaessa toteuttaa myös netin välityksellä, mikäli olosuhteet niin vaativat. Toivomme, että kielikaveruuteen voidaan aloituksen jälkeen sitoutua vähintään puolen vuoden jaksoksi, mutta mikäli syitä suhteen katkaisemiselle ilmenee, voi kumpi tahansa osapuoli olla yhteydessä koordinaattoriimme.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Suora ilmoittautuminen mukaan toimintaan tapahtuu Yhteystiedot-kohdassa olevan Toimintakeskus Graniitin Kielikaverit-linkin kautta.

Käsiteltyämme hakemuksesi etsimme sinulle kielikaverin, jonka toiveet sopivat yhteen omiesi kanssa. Sen jälkeen kun sopiva pari on löytynyt, lähetämme teille kutsun ensimmäiseen tapaamiseen. Tapaaminen voidaan järjestää joko toimintakeskus Graniitissa Helsingin Pihlajamäessä, tai etänä nettitapaamisena.

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen, Uusimaa, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi

Kunta
Helsinki, Hamina, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lappeenranta, Savonlinna, Tampere, Vantaa, Espoo, Kitee

Yhteystiedot

Petri Öhman
petri.ohman@venajankieliset.fi
0444931196
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry / Näkymätön voimavara -hanke

Monikulttuurinen toimintakeskus Graniitti / Kielikaverit

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Sovittavissa

Asiasanat

Venäjän kieli, venäjänkieliset, venäjäksi, venäläinen kulttuuri, venäläiset suomessa, venäläinen tapakulttuuri, suomi-venäjä-seura, kaveritoiminta, juttukaveri, kaveri, monikulttuurisuus, monikulttuuriset järjestöt, suomen kieli, vieraskieliset, kielet, kielen oppiminen

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

Tapaamisia olisi hyvä voida järjestää ainakin pari kertaa kuussa, että yhteys kehittyy ja säilyy luontevana. Kielikaveriparit sopivat ensimmäistä ja viimeistä tapaamista lukuun ottamatta tapaamiset ja niiden sisällöt itsenäisesti, joten aloitteellisuus, avoimuus ja rohkeus ideoida yhteistä tekemistä, tapaamispaikkoja ja mahdollisia vierailukohteita on eduksi.

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Kielikaveri ei ole kielen opettaja eikä myöskään kotoutumisen mentori, joten et tarvitse varsinaista erityisosaamista. Hyvä (ei välttämättä äidinkielinen) suomen osaaminen on tärkeää, samoin se, että oma elämäntilanteesi on sellainen, että voit olla sitoutuva, luotettava ja kärsivällinen kielikaveri ihmiselle, joka ei kaikilta osin vielä ole löytänyt paikkaansa Suomessa.

Tehtävään perehdytys

  • Haastattelu
  • Kysely

Mitä vapaaehtoinen saa

  • Todistus
  • Uudet taidot
  • Uudet tuttavat
  • Verkostoituminen

Vapaaehtoisen tuki

Vapaaehtoinen tapaa ensimmäisellä kerralla kaveritoiminnan toisen osapuolen yhdessä SVK:n koordinaattorin kanssa. Koordinaattorilta voi myös kysyä neuvoa ja tukea, jos toiminnassa kielikaverin kanssa ilmenee haasteita. Kielikaverisuhteen jälkeen SVK antaa vapaaehtoiselle todistuksen toiminnasta. Riippuen siitä, kuinka aktiivista SVK tai SVS jäsenyhdistyksineen järjestävät vapaaehtoisen kotipaikkakunnalla, vapaaehtoiselle pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia osallistua myös näiden tarjoamaan virkistystoimintaan.