Vertaistukiryhmän ohjaajaksi

Suoritus ajankohta: 1.3.2022 - 30.06.2022 / Haku päättyy: 30.6.2022 / vertaistukitoiminta (vertaistoiminta) / Uskontojen uhrien tuki ry

Haluatko auttaa uskonyhteisöissä vaikeuksiin joutuneita omien kokemustesi tai esim. opintojesi tarjoaman tietotaidon pohjalta? Oletko organisointitaitoinen ja ryhmätilanteissa viihtyvä? Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme vapaaehtoinen vertaistukiryhmän ohjaaja.

Uskonnon uhrien tuki ry:llä on sekä paikkakuntakohtaisia että etänä kokoontuvia vertaistukiryhmiä. Pääsääntöisesti ryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa, osa ryhmistä harvemmin. Kasvokkain tapaavat ryhmät ovat avoimia kaikista uskontotaustoista tuleville, ja ryhmiä järjestetään kevään 2022 aikana Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Tulevaisuudessa toiveena on käynnistää ryhmät myös Oulussa ja Mikkelissä. Eävertaisryhmät kokoontuvat Google Meet- alustalla. Yleisen kaikista taustoista tuleville suunnatun etäryhmän lisäksi järjestetään etävertaisryhmiä kohdennetusti eri uskontotaustoista tuleville.

Vertaistukiryhmää ohjaamassa on aina kaksi vertaisohjaajaa kerrallaan, joten vapaaehtoistehtävään saa tukea myös ohjaajaparilta. Ohjausvuoroja on mahdollista ottaa sen verran, kuin omiin aikatauluihin sopii, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Ohjaajaparin lisäksi tukenasi tehtävässä ovat UUT:n henkilökunta ja työnohjaaja. Uudet vapaaehtoiset saavat tehtäväänsä kattavan perehdytyksen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisillemme täydentäviä koulutuksia ja vapaamuotoisia virkistystapahtumia. UUT:n vapaaehtoisena saat muun muassa uusia kokemuksia ja tuttavuuksia, auttamisen iloa sekä mahdollisuuden toimia tärkeän mission puolesta ja vaikuttaa yhteiskuntaan.

UUT on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka tukee uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ja edistää mielenterveyttä vertaistuen keinoin. Vertaistukitoiminnan lisäksi pyrimme tiedotus- ja vaikuttamistoiminnallamme siihen, että uskonnollisten yhteisöjen jäseniään ja entisiä jäseniään kohtaan harjoittamia ihmisoikeusloukkauksia, hengellistä väkivaltaa ja syrjintää ei hyväksytä. Toimintamme on valtakunnallista, toimistomme sijaitsee Helsingissä.

UUT:n toiminta ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoistyöntekijöitämme. Tule tekemään merkityksellistä vapaaehtoistyötä!

Toiminta-alue

Alue
Valtakunnallinen

Kunta
Helsinki, Turku, Tampere, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Kuopio

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Arki-iltaisin

Asiasanat

hengellinen väkivalta, uskonnot, maailmankatsomukset, vertaistuki, ryhmän ohjaaminen

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Suurin osa vapaaehtoisistamme on vertaisia, joilla on omakohtaisia kokemuksia jaettavaksi. Vertaistukija ei ole ammattiauttaja, mutta hänellä on tarjota jotain kullanarvoista, mitä ammattilaisella välttämättä ei: ymmärrystä ja myötätuntoa niitä kokemuksia ja tunteita kohtaan, joita hengellisen väkivallan kohteeksi joutunut ihminen on elämässään kohdannut.

Tavallisen ihmisen tiedot ja taidot sekä kyky kohdata muita myötätunnolla riittävät vertaistukijan tehtävässä. Oma tausta ja mahdolliset raskaat kokemukset tulisivat kuitenkin olla riittävän pitkälle käsiteltyinä, jotta toiminta ei käy liian kuormittavaksi.

Toivomme vapaaehtoisiltamme sovituista säännöistä ja sopimuksista kiinni pitämistä, toiminnan uskonnolliseen puolueettomuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen sitoutumista sekä toisten ihmisten yhdenvertaista ja kunnioittavaa kohtaamista.